27
ژوئن

کفشویی

 

کفسابی ساختمان را در اصطلاح کفشویی می نامند و از عقیده بها در ذیل ترین سطح قرار دارد و کفساب از لقمه سنگ های حیاتی بهره‌گیری کرده و بعد از ان با فرچه اقدام به شستشوی سنگ می کند اما در این حالت کیفیت سنگ زودگذر برپایی می شود و در عمل کفسابی انجام نشده است و سود جویان این عملیات را کفسابی نامیده و با بها های زیر پیشه را می گیرند و کارفرما نیز فریب خورده و فقط یک نتیجه سطح زیر را مشاهده می کند اما حقیقت ماجرا این است که برای تیم کاری ما تعهد و نتیجه شغل و رضایت مشتری مقدم بر منافع خویش است و ما سعی می کنیم که مشتری را قانع کنیم که حداقل از سطح دوم کفسابی برای سنگ های باارزش خویش کاربرد کند.

 

جالب است بدانید که بها کفسابی سنگ گرانیت را با متری پنج هزار تومن نیز انجام می دهند و این کار خیانت به کارفرما است زیرا این پیشه بیشتر همانند مزاح است و بدون گمان نتیجه شغل در زیر ترین حالت خواهد بود زیرا به جای ۱۸ ساب تنها از ۳ یا ۴ ساب استفاده شده است و کفساب به جای رزین از چسب نامرغوب استفاده کرده است.
دقت کنید که در کارهای لوکس همانند کفسابی هم قیمت های بالا شک برانگیز است و هم بها های ذیل و همکاران منصف ما نیز این موضوع را می دانند و برای بازداری از سو استفاده برخی افراد یک بها استاندارد در بین کفساب های ماهر و پایبند مرسوم است.

ماشین کفسابی
کفسابی-اسکرابر