27
ژوئن

کفشویی

  کفسابی ساختمان را در اصطلاح کفشویی می نامند و از عقیده بها در ذیل ترین سطح قرار دارد و کفساب از لقمه سنگ های حیاتی بهره‌گیری کرده و...

Read More